×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO

20. Lemury


Lemury

Lemur katta (Lemur catta) 
- żyje w grupach liczących 5-20 osobników, którym przewodniczy samica
- aktywny w dzień, dużo czasu spędza na ziemi, nocuje na specjalnie wybranych drzewach noclegowych
- nazwa łacińska nawiązuje do słów „duch, zjawa” (łac. lemures) i „kot” (łac. cattus)
- długi ogon pomaga w utrzymaniu równowagi przy skokach z drzewa na drzewo
- dłonie mają linie papilarne, są mocne i chwytne


Lemur czerwonobrzuchy (Eulemur rubriventer)
- samica rodzi zwykle jedno młode, które początkowo jest noszone przez nią na brzuchu, potem na grzbietach obu rodziców na zmianę, a na koniec przez samego samca
- żyje w grupach rodzinnych, tworzonych przez parę dorosłych i ich potomstwo
- gatunek zagrożony wyginięciem ze względu na niszczenie lasów deszczowych Madagaskaru
- nazwa pochodzi od ubarwienia brzucha samców - samice mają jasny spód ciała


powered by npsoft.pl @ 2012